Σταδιοδρομία

Η εταιρία Amco ABEE προσφέρει μια σταδιοδρομία γεμάτη προκλήσεις για άτομα με υψηλούς επαγγελματικούς στόχους και εξαιρετικά προσόντα. Παρέχουμε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον στο οποίο δίνονται σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης για τον κάθε εργαζόμενο. Τα πακέτα αμοιβών και παροχών είναι ανταγωνιστικά και εναρμονισμένα με τη φιλοσοφία της εταιρίας που πιστεύει ότι το ανθρώπινο δυναμικό της έχει τον πρωταρχικό ρόλο στη διατήρηση της στρατηγικής θέσης της.

Όλες οι θέσεις εργασίας απαιτούν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, τον επαγγελματισμό και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους.

Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε στο δημιουργικό και γεμάτο προκλήσεις εργασιακό περιβάλλον της Amco ΑΒΕΕ μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο hr@amco.gr