Αυτόματο Σύστημα Ενοικίασης Ποδηλάτων

Τα συστήματα αυτόματης μίσθωσης ποδηλάτων τυγχάνουν μεγάλης αποδοχής διεθνώς και αποτελούν μία πρωτοβουλία με ιδιαίτερη απήχηση στο κοινό. Πρόκειται για συστήματα όπου μία ομάδα ποδηλάτων είναι διαθέσιμη για χρήση από το ευρύ κοινό.

Οι λόγο υιοθέτησης συστημάτων μίσθωσης ποδηλάτων είναι πολλοί και προφανείς. Αποτελούν ένα θαυμάσιο μέσο για τη μείωση των ρύπων στην πόλη και την βελτίωση της υγείας των χρηστών, παρέχουν τη δυνατότητα οικονομικής και οικολογικής μετακίνησης και συμβάλλουν στην οικονομία.

Το ποδήλατο αποτελεί ένα εύχρηστο και οικονομικό εργαλείο για τη μετακίνηση των πολιτών αλλά και για άσκηση. Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης, απαιτεί μηδαμινό χώρο στάθμευσης, έχει τη δυνατότητα να μετακινείται και εκτός δικτύου, ενώ δεν ρυπαίνει το περιβάλλον.

Η AMCO Α.Β.Ε.Ε. διαθέτει μία ολοκληρωμένη και αυτόνομη λύση αυτόματης μίσθωσης ποδηλάτων με καλαίσθητους και ταυτόχρονα ανθεκτικούς σταθμούς μίσθωσης, οι οποίοι εγκαθίστανται πολύ εύκολα και γρήγορα σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξει ο Δήμος.

Σύνθεση σταθμού

•    Ο σταθμός μίσθωσης αποτελείται από τον μεταλλικό φορέα στον οποίο εγκαθίστανται οι ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές.
•    Το infokiosk μίσθωσης είναι αντιβανδαλιστικό και ειδικά κατασκευασμένο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Διαθέτει εύχρηστη οθόνη αφής για την αλληλεπίδραση με τον χρήστη καθώς και αναγνώστη πιστωτικής κάρτας, μέσω του οποίου είναι εφικτή η μίσθωση ποδηλάτου σε μη εγγεγραμμένους χρήστες.
•    Η ηλεκτρομηχανική κλειδαριά είναι ιδιαίτερα ανθεκτική σε βανδαλισμούς και διαθέτει αναγνώστη RFID. Αντίστοιχα, κάθε ποδήλατο είναι εφοδιασμένο με RFID chip, έτσι ώστε να πιστοποιείται ότι το ποδήλατο που μίσθωσε κάθε χρήστης είναι το ίδιο με αυτό που επέστρεψε.
•    Σε κάθε κλειδαριά κλειδώνει ένα ποδήλατο ειδικής κατασκευής για κίνηση στον αστικό ιστό, ιδιαίτερα ανθεκτικό σε συχνή χρήση.
•    Το λογισμικό back-office παρέχει λειτουργίες πληροφόρησης χρηστών στους σταθμούς αλλά και μέσω διαδικτύου, διαχείρισης λειτουργίας των σταθμών και διαχείρισης πληρωμών και συνδρομών χρηστών.

Τρόποι πληρωμής

•    Πιστωτικής κάρτα.
•    Έξυπνη κάρτα δημότη την οποία εκδίδει και διανέμει ο Δήμος.

Πλεονεκτήματα

•    Περιορισμός της κυκλοφορίας ΙΧ στην πόλη
•    Οικονομία
•    Μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης
•    Βελτίωση της υγείας
•    Γρήγορη εξυπηρέτηση στις μετακινήσεις