Επιστροφή στη λίστα

Εγκατάσταση συστήματος «έξυπνης πόλης» στον Δήμο Ιωαννιτών

Νέο έργο εγκατάστασης συστήματος «έξυπνης πόλης» στον Δήμο Ιωαννιτών ανέλαβε η AMCO, ως υπεργολάβος της εταιρείας Dotsoft.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης παρόδιων θέσεων στάθμευσης με ασύρματους αισθητήρες, καθώς και ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης και διαχείρισης κλήσεων και αστυνόμευσης των ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ, με tablets και φορητούς εκτυπωτές.

Όλα τα δεδομένα θα συγκεντρώνονται στο κεντρικό λογισμικό διαχείρισης, το οποίο θα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες cloud και θα επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση του συστήματος, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει συνεχή και επικαιροποιημένη πληροφόρηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.

Επιπλέον, πολύ σημαντικό θα είναι το όφελος για τους οδηγούς οι οποίοι αναζητούν μία θέση στάθμευσης, καθώς, μέσω mobile εφαρμογής, θα μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τη διαθεσιμότητα θέσης στάθμευσης και να πλοηγούνται προς αυτή, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο εύρεσης θέσης στάθμευσης και τις άσκοπες μετακινήσεις.

Το έργο αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στη μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αύξηση της παραγωγικότητας των δημοτικών αστυνομικών.