Επιστροφή στη λίστα

Στην AMCO έργο τηλεματικής-ευφυών μεταφορών του Δήμου Θήρας
Ο Δήμος Θήρας ανέδειξε την AMCO ως ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα πολυκαναλικής ενημέρωσης επιβατών για μέσα μαζικής μεταφοράς στο Δήμο Θήρας».

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος τηλεματικής - ευφυών μεταφορών που θα παρέχει τα μέσα στο Δήμο για τη συνολική και ενοποιημένη τηλεματική διαχείριση των αστικών συγκοινωνιών και την τροφοδότηση των επιβατών σε πραγματικό χρόνο με τις απαραίτητες πληροφορίες για το λεωφορείο τους. Για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού θα συνταχθεί μελέτη εφαρμογής, θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης τηλεματικού εξοπλισμού, η οποία θα τροφοδοτεί με πληροφορίες το επιβατικό κοινό για τις μετακινήσεις και την κυκλοφορία. Θα υπάρχει, επίσης, ένα ενιαίο κέντρο ελέγχου, το οποίο θα αποτελείται από εξοπλισμό εντός των λεωφορείων, από εξοπλισμό στις στάσεις και τις απαιτούμενες για την ολοκλήρωση του συστήματος εφαρμογές.

Τέλος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εκπαίδευση των χρηστών, την πιλοτική λειτουργία και την υποστήριξη κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.