Σύστημα Πληροφόρησης σε Κλειστούς Χώρους Στάθμευσης

Τα συστήματα αυτά εγκαθίστανται σε κλειστούς χώρους στάθμευσης, παρακολουθούν τη διαθεσιμότητα των διαφόρων τμημάτων του χώρου στάθμευσης (π.χ. διαθεσιμότητα ανά διάδρομου ή ανά όροφο, κλπ.) και ενημερώνουν τους οδηγούς σε πραγματικό χρόνο μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων, καθοδηγώντας τους οδηγούς προς το τμήμα του χώρου στάθμευσης όπου υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Η AMCO A.B.E.E. διαθέτει εναλλακτικές λύσεις τις οποίες χρησιμοποιεί για την υλοποίηση αυτών των συστημάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της.

Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν:

1. Έλεγχο διαθεσιμότητας χώρων στάθμευσης με μαγνητικούς βρόχους
2. Έλεγχο διαθεσιμότητας χώρων στάθμευσης με ασύρματους ή ενσύρματους αισθητήρες.


Η διαχείριση του συνόλου του εξοπλισμού γίνεται μέσω λογισμικού διαχείρισης, το οποίο εγκαθίσταται στο κέντρο ελέγχου του χώρου στάθμευσης.