Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παρόδιας Στάθμευσης


Το πρόβλημα


Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που καλείται να επιλύσει ένας Δήμος είναι η δημιουργία χώρων στάθμευσης για δημότες και επισκέπτες καθώς και η έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση των οδηγών για τη διαθεσιμότητά τους  μέσω πολλών διαφορετικών καναλιών πληροφόρησης. Ο στόλος των οχημάτων που κινείται καθημερινά στις πόλεις είναι πολύ μεγάλος και συνεχώς αυξάνει με αποτέλεσμα να λειτουργεί ως ενισχυτικός παράγοντας στην κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Μελέτες του Eργαστηρίου Tεχνολογίας Kαυσίμων και Λιπαντικών του Τμήματος Xημικών Mηχανικών του Eθνικού Mετσόβιου Πολυτεχνείου καταδεικνύουν ότι ο χρόνος που χρειάζεται ένας οδηγός για να βρει μία θέση στάθμευσης αυξάνει το συνολικό χρόνο παραμονής του εντός του οχήματος κατά 24%.


Επίσης, πρόσφατες συγκοινωνιακές μελέτες καταδεικνύουν ότι περίπου το 30% των οδηγών που κινούνται κάθε στιγμή στο οδικό δίκτυο των πόλεων αναζητούν διαθέσιμη θέση στάθμευσης.


Ο Δήμος επίσης καλείται να επιλύσει το μεγάλο πρόβλημα που παρατηρείται στην εύρεση ελεύθερων ειδικών θέσεων στάθμευσης για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες οι οποίες είναι συνεχώς κατειλημμένες από ασυνείδητους οδηγούς.
 
Η λύση

Δεδομένων των αναγκών για καλύτερη διαχείριση των θέσεων στάθμευσης, για αύξηση των εσόδων από την εκμετάλλευση των θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης, για πληροφόρηση των οδηγών για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης αλλά και για προστασία και καλύτερη αστυνόμευση των ειδικών θέσεων στάθμευσης (ειδικά αυτών για τα Άτομα με Αναπηρία) η AMCO Α.Β.Ε.Ε. προτείνει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ευφυούς Διαχείρισης Θέσεων Στάθμευσης και Ενημέρωσης Οδηγών.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί εξ’ ολοκλήρου από την AMCO Α.Β.Ε.Ε. και αποτελείται από:

 •  Ασύρματο αισθητήρα ο οποίος ελέγχει κάθε θέση στάθμευσης. Λειτουργεί με μπαταρία η οποία εξασφαλίζει αυτονομία άνω των 5 ετών.
 • Αναμεταδότη, ο οποίος τοποθετείται σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου, επικοινωνεί ασύρματα με τους αισθητήρες και προωθεί τα δεδομένα που λαμβάνει προς την πλησιέστερη μονάδα συγκέντρωσης δεδομένων.
 • Μονάδα Συγκέντρωσης Δεδομένων. Η μονάδα αυτή συγκεντρώνει τα δεδομένα από τους αναμεταδότες και τα αποστέλλει στο κέντρο ελέγχου του Δήμου μέσω GPRS σύνδεσης.
 • Συσκευή πιστοποίησης χρηστών ειδικών θέσεων στάθμευσης (ΑΜΕΑ, φορτοεφόρτωσης, κλπ.). Η συσκευή αυτή εγκαθίσταται πλησίον των ειδικών θέσεων στάθμευσης και οι χρήστες πιστοποιούν, μέσω ειδικής κάρτας τεχνολογίας RFID, την νόμιμη κατάληψη της θέσης.
 • Παρκόμετρο το οποίο επιτρέπει την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, κερμάτων και καρτών προπληρωμένου χρόνου.
 • Ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης οδηγών. Οι πινακίδες εγκαθίστανται σε σημεία του οδικού δικτύου του Δήμου και ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο τους οδηγούς για τη διαθεσιμότητα των θέσεων στάθμευσης.
 • Εφαρμογή πλοήγησης για smart phones. Η εφαρμογή αυτή καθοδηγεί τον οδηγό προς τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης.
 • Λογισμικό κέντρου ελέγχου. Το λογισμικό αυτό είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των δεδομένων που αποστέλλουν οι μονάδες συγκέντρωσης δεδομένων. Οι θέσεις στάθμευσης εμφανίζονται σε ψηφιακό χάρτη.
 • Λογισμικό φορητών συσκευών (PDA) για έκδοση κλήσεων. Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται στους φορητούς υπολογιστές παλάμης των αρμοδίων υπαλλήλων με σκοπό την ηλεκτρονική έκδοση κλήσεων παράνομης στάθμευσης.
 • Λογισμικό Back-Office διαχείρισης κλήσεων. Το λογισμικό αυτό εκτελείται στο κέντρο ελέγχου του Δήμου με σκοπό την ηλεκτρονική επεξεργασία και διαχείριση των βεβαιωμένων κλήσεων.
 • Λογισμικό Back-Office διαχείρισης πληρωμών. Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιείται για την διαχείριση των πληρωμών και για τη δημιουργία οικονομικών αναφορών.

                                  


Οφέλη και πλεονεκτήματα


 • Αυτοματοποιημένος έλεγχος διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης και άμεση ενημέρωση οδηγών μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων.
 • Πλοήγηση προς τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης μέσω εφαρμογής για smart phones.
 • Βελτίωση ποιότητας ζωής μέσω του λιγότερου χρόνου που απαιτείται για την αναζήτηση θέσεων στάθμευσης αλλά και της μείωσης των επιπέδων θορύβου κατά 2 db περίπου.
 • Προστασία του περιβάλλοντος και μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος, μέσω της μείωσης των άσκοπων μετακινήσεων. Τα επίπεδα εκπομπών ρύπων CO2 μειώνονται κατά 41% και των εκπομπών NO2 κατά 7%.
 • Αυτόματος έλεγχος παραβάσεων ελεγχόμενης στάθμευσης.
 • Σημαντική μείωση των περιπολιών των αρμοδίων υπαλλήλων για παραβάσεις στάθμευσης.
 • Αυτοματοποίηση διαδικασίας βεβαίωσης παραβάσεων στάθμευσης.
 • Προστασία των ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού που δικαιούνται ειδικές θέσεις στάθμευσης (π.χ. ΑΜΕΑ).
 • Προστασία και καλύτερη αστυνόμευση των σημείων που απαγορεύεται η στάθμευση (π.χ. ράμπες αναπήρων στα πεζοδρόμια).