Λογισμικό Διαχείρισης Εισιτηρίων

Ένα προηγμένο λογισμικό διαχείρισης εισιτηρίων πρέπει πρωτίστως να είναι εύκολο στη χρήση και ευέλικτο. Το back-office λογισμικό διαχείρισης εισιτηρίων Amfare Manager της AMCO A.B.E.E. είναι μία λύση προσαρμοσμένη στις ανάγκες αυτές. Πρόκειται για μία σύγχρονη πλατφόρμα web-based λογισμικού η οποία υποστηρίζει τον χρήστη και κάνει τη λειτουργία του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων πιο αποτελεσματική και αποδοτική. 

Το AMFARE Manager υποστηρίζει όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες ενός συστήματος έκδοσης εισιτηρίων μέσω ενός ολοκληρωμένου συνόλου λειτουργιών, το οποίο επιπρόσθετα προσφέρει απλή διαχείριση και ένα ευέλικτο εργαλείο αναφοράς. 

Το Amfare Manager προσφέρει μεταξύ άλλων τις εξής λειτουργίες:
• Διαχείριση συσκευών
• Διαχείριση Οδηγών
• Ειδικό interface εισαγωγής προγράμματος εργασίας οδηγών
• Υποσύστημα δημιουργίας αναφορών ελέγχου με πληθώρα έτοιμων αναφορών
• Αυτόματο συγχρονισμό δεδομένων
• Λειτουργίες εξαγωγής δεδομένων για χρήση από άλλα συστήματα
• Παρακολούθηση λειτουργίας συσκευών έκδοσης εισιτηρίων σε πραγματικό χρόνο
• Διαχείριση black list εισιτηρίων 

 
Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση!
Τ.+30.210 5907000
F.+30.210 5912711
info@amco.gr