Σύστημα Εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων

Η ανάγκη
Οι Δήμοι και οι Δημοτικές Εταιρείες Υδρεύσεως & Αποχετεύσεως παρακολουθώντας την εξέλιξη της πληροφορικής εξελίσσουν καθημερινά τις υπηρεσίες τους εισάγοντας μεθόδους μηχανογράφησης σε όλες τις Δ/νσεις τους. Το παλαιό δίκτυο τηλεμέτρησης δεν μπορεί πλέον να καλύψει τις σημερινές αυξανόμενες απαιτήσεις των ΔΕΥΑ για αυτό και η αντικατάστασή του από δίκτυα νέας γενιάς ψηφιακής τεχνολογίας είναι επιβεβλημένη. 

Η λύση
Η AMCO Α.Β.Ε.Ε. καλύπτει την ανάγκη αυτή με ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και εξοικονόμησης υδάτινων πόρων το οποίο μεταδίδει ασύρματα τις ενδείξεις των υδρομετρητών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τις επεξεργάζεται και διαχέει τα αποτελέσματα μέσω διαδικτύου στους καταναλωτές.

Το σύστημα αποτελείται από:
  - Ψηφιακούς υδρομετρητές
  - Τηλεπικοινωνιακό κανάλι ασύρματης μετάδοσης δεδομένων
  - Σύστημα αποθήκευσης, επεξεργασίας, διαχείρισης, ανάλυσης και προβολής των μετρήσεων
  - Διαδικτυακή Πύλη

Τα οφέλη
  - Αποφεύγονται λάθη χρεώσεων.
  - Δεν είναι απαραίτητη η ενόχληση για την λήψη των ενδείξεων
  - Εξασφάλιση διαφάνειας και αξιοπιστίας στις συναλλαγές.
  - Αποφυγή φυσικής μετάβασης στα σημεία διεκπεραίωσης διαδικασιών εξόφλησης λογαριασμών.
  - Προσωποποιημένη πληροφόρηση με χρήση χαρτογραφικών δεδομένων.
  - Αποφυγή άσκοπης κατανάλωσης.
  - Πλήρης εικόνα της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
  - Αύξηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Green CSR)
  - Πράσινες περιβαλλοντικές δράσεις με ενημέρωση
  - Καλύτερη διαχείριση του νερού με τη δημιουργία προφίλ κατανάλωσης ανά διαμέρισμα, ημέρα, περίοδο, περιοχή
  - Εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων από την αυτοματοποίηση διαδικασιών και τον περιορισμό των χειρόγραφων διαδικασιών και εγγράφων
  - Συνολική πολιτική διαχείρισης βάση δεδομένων και όχι βάση εκτιμήσεων ή γνώσεων ειδικών
  - Ενίσχυση της εικόνας του Δήμου στον καταναλωτή