Ανθρώπινο Δυναμικό

Ο ανθρώπινος παράγοντας έχει καθοριστική σημασία για την Amco Α.Β.Ε.Ε. Η συνεχής εκπαίδευση και η αναβάθμιση των στελεχών της αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για την εταιρία ώστε να διατηρεί τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας. Στόχος της είναι να παρέχει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου καλλιεργείται η συνεργασία, ο αλληλοσεβασμός και η συνεχής εξέλιξη του προσωπικού.
 
Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας διαθέτει την τεχνογνωσία για την εξ’ ολοκλήρου κατασκευή, εγκατάσταση και υποστήριξη των προϊόντων της, γεγονός που την καθιστά ικανή να παρέχει άρτιες και ποιοτικές λύσεις στους πελάτες της. Στόχος της εταιρίας είναι η συνεχής προσπάθεια διαρκούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης των στελεχών της, καθώς και οι συνεχείς επενδύσεις στην κατάρτιση και την εξέλιξη του προσωπικού του.

Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού ανά επίπεδο σπουδών:

Η εταιρία απασχολεί εξειδικευμένους ηλεκτρονικούς, τηλεπικοινωνιακούς μηχανικούς, μηχανικούς λογισμικού και μηχανικούς πωλήσεων. Το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας υποδηλώνεται από το γεγονός ότι περίπου το 70% των εργαζομένων της είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.