Πινακίδες Parking

Η AMCO Α.Β.Ε.Ε. κατασκευάζει ηλεκτρονικές πινακίδες ένδειξης διαθεσιμότητας κλειστών χώρων στάθμευσης, τεχνολογίας LED. Οι πινακίδες αυτές κατασκευάζονται σε διάφορες διαστάσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη. Η επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου του χώρου στάθμευσης μπορεί να είναι ενσύρματη ή ασύρματη.

Η AMCO Α.Β.Ε.Ε. έχει κατασκευάσει και εγκαταστήσει ηλεκτρονικές πινακίδες ένδειξης διαθεσιμότητας χώρων στάθμευσης σε πολλά parking σε όλη την Ελλάδα.
Μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις της εταιρείας έχει υλοποιηθεί στον υπόγειο χώρο στάθμευσης του εμπορικού κέντρου Riverwest, στον Κηφισό. Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου η AMCO Α.Β.Ε.Ε. εγκατέστησε 11 ηλεκτρονικές πινακίδες ένδειξης διαθεσιμότητας.