Παραγωγή, Έρευνα και Ανάπτυξη


Η εταιρεία διαθέτει μηχανήματα αυτοματοποίησης παραγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων με αποτέλεσμα την εξ’ ολοκλήρου κατασκευή και υποστήριξη ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Η γραμμή παραγωγής της εταιρείας έχει σαν κυριότερα χαρακτηριστικά την ικανότητα τοποθέτησης πολύπλοκων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων με υψηλή ακρίβεια, την ταχύτητα παραγωγής και τους πολλαπλούς ποιοτικούς ελέγχους. Ο εξοπλισμός αποτελείται από μηχανήματα τοποθέτησης εξαρτημάτων συμβατικής τεχνολογίας και τεχνολογίας επιφανειακής στήριξης καθώς και μηχανήματα ελέγχου ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.


Το Tμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης αποτελεί το ισχυρό πλεονέκτημα της εταιρείας έναντι των ανταγωνιστών της. Είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους, ηλεκτρονικούς μηχανικούς και μηχανικούς λογισμικού, οι οποίοι διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία να αναπτύσσουν καινοτόμα και αξιόπιστα προϊόντα άριστα προσαρμοσμένα στις δύσκολες  περιβαντολλογικές συνθήκες και στις απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας. Οι μηχανικοί της AMCO ABEE έχουν ως κύριο στόχο την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των πελατών της εταιρείας. To τμήμα R&D αποτελεί το 25% του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της AMCO ABEE.