Σύστημα Διαχείρισης Χώρων Στάθμευσης


Η αποτελεσματική διαχείριση ενός κλειστού χώρου στάθμευσης προϋποθέτει την επίλυση των εξής ζητημάτων:

  • Αυτοματοποιημένος έλεγχος πρόσβασης (εισόδου-εξόδου) οχημάτων στον χώρο στάθμευσης.
  • Παροχή πολλών εναλλακτικών τρόπων πληρωμής των τελών στάθμευσης προς τους οδηγούς.
  • Μείωση του προσωπικού που απαιτείται για τη λειτουργία του χώρου στάθμευσης.

Η AMCO Α.Β.Ε.Ε. έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κλειστών χώρων στάθμευσης το οποίο προσφέρει τη βέλτιστη και πλέον συμφέρουσα λύση των ζητημάτων αυτών.

Το σύστημα αποτελείται από λογισμικό και εξοπλισμό τα οποία διαλειτουργούν ως μία ενιαία πλατφόρμα η οποία εξασφαλίζει την επιτυχή διαχείριση ενός κλειστού χώρου στάθμευσης:

  • Τερματικό έκδοσης εισιτηρίων εισόδου στον χώρο στάθμευσης. Η συσκευή αυτή τοποθετείται στην είσοδο του χώρου στάθμευσης και ενεργοποιείται αυτόματα μόλις το όχημα προσεγγίσει τον χώρο. Ο οδηγός, κατευθυνόμενος από οπτικά και ηχητικά μηνύματα, εκδίδει το εισιτήριο εισόδου απλά με το πάτημα ενός πλήκτρου. Το τερματικό είναι εφοδιασμένο με έγχρωμη οθόνη TFT-LCD.
  • Κάμερα αναγνώρισης πινακίδων οχήματος. Η κάμερα διαβάζει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος χρησιμοποιώντας τεχνολογία OCR και τον αποστέλλει αυτόματα στο λογισμικό διαχείρισης. Ο αριθμός κυκλοφορίας αποθηκεύεται στο σύστημα και ταυτόχρονα τυπώνεται και στο εισιτήριο εισόδου.
  • Ηλεκτροκίνητος βραχίονας ελέγχου εισόδου οχημάτων ο οποίος ανοίγει αυτόματα αμέσως μετά την έκδοση του εισιτηρίου εισόδου και επιτρέπει στο όχημα την είσοδο στον χώρο στάθμευσης.
  • Αυτόματο μηχάνημα πληρωμής τελών στάθμευσης το οποίο είναι εγκατεστημένο εντός του χώρου στάθμευσης και επιτρέπει την πληρωμή των τελών στάθμευσης με κέρματα, χαρτονομίσματα και πιστωτική κάρτα. Ο αυτόματος πωλητής είναι εφοδιασμένος με έγχρωμη οθόνη αφής για εύκολη αλληλεπίδραση με τον χρήστη και με θερμικό εκτυπωτή αποδείξεων.
  • Λογισμικό και εξοπλισμός χειροκίνητου ταμείου (POS, barcode reader, RFID reader-writer, θερμικό εκτυπωτή αποδείξεων) τα οποία επιτρέπουν την πληρωμή των τελών στάθμευσης στο επανδρωμένο ταμείο καθώς και την έκδοση καρτών μονίμων πελατών.
  • Back-office λογισμικό διαχείρισης πληρωμών, το οποίο διαχειρίζεται το σύνολο των πληρωμών του χώρου στάθμευσης και εκδίδει στατιστικές αναφορές. Το λογισμικό παρέχει και λειτουργικότητα διαχείρισης μόνιμων πελατών του χώρου στάθμευσης.
  • Τερματικό ελέγχου εισιτηρίων στην έξοδο του χώρου στάθμευσης. Κατά την έξοδό του από τον χώρο στάθμευσης, ο οδηγός εισάγει το εισιτήριό του στο τερματικό και αφού γίνει η ανάγνωση του εισιτηρίου και πιστοποιηθεί η πληρωμή των τελών στάθμευσης επιτρέπεται η έξοδος του οχήματος